• تلفن051-35410528
 • ایمیلinfo@plinfotec.ir
 • آدرسمشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، اندیشه 5، دانش 4، شماره 666
 • ساعتهای آزادساعات کاری 15:00-07:00
 • تلفن051-35410528
 • ایمیلinfo@plinfotec.ir
 • آدرسمشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، اندیشه 5، دانش 4، شماره 666
 • ساعتهای آزادساعات کاری 15:00-07:00

نرم افزار کنترل مغایرت محصول ارسالی و سفارش مشتری

 نرم افزار کنترل مغایرت محصول ارسالی و سفارش مشتری جهت ارسال سفارشات

پیرو مغایرت های اعلامی از سوی خودروساز در خصوص مغایرت اطلاعاتی کالای دریافتی و محصول بسته بندی شده در برخی باکس های ارسالی کالا به خودروسازان، بررسی مشکل در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل تیمی مشترک از واحد صنایع و فناوری اطلاعات و در گام اول برای تعیین دقیق دامنه کار و شناسایی ریشه اصلی آن، اقدام شد. مشکل در گروه های کالایی که همزمان سفارش باز آن شامل ویژگی راست و چپ بود رخ می داد و برای مثال این امکان وجود داشت تا برچسب ویژه مشتری برای سفارش نوار دور درب جلو راست و جلو چب،  در انبار محصول و هنگام آماده سازی محموله جهت ارسال، جابجا نصب گردد. 

پس از این بررسی، پروژه کنترلی طرح ریزی گردید تا جلوی مغایرت در نصب برچسب مشتری توسط اپراتور انبار محصول، گرفته شود.  برای این کار لازم بود تا مقایسه آنلاین اقلام داخل باکس (بر اساس اطلاعات بسته بندی و کارت کانبان محصول که در حین فرایند بسته بندی روی محصول قرار می گیرد) با برچسب مشتری انجام شود و همچنین اپراتور انبار این کار را در فضای انبار محصول و دقیقا” هنگام نصب برچسب مشتری انجام دهد تا اطمینان صد در صدی از صحت اقدام، محقق شود لذا پروژه کلی در قالب بخش‌های مجزای ذیل تعریف و اجرا شد

 • انتخاب و خرید تجهیز سخت افزاری سیار با قابلیت اجرای نرم افزار مد نظر به صورت آنلاین، اسکن بارکد های ورودی و اتصال به شبکه بی سیم در فضای انبار محصول
 • طراحی و اجرای شبکه بیسیم جهت پوشش شبکه در کل انبار محصول
 • طراحی و اجرای اپلیکیشن نرم افزاری جهت مقایسه اطلاعات ورودی از بارکد خوان و اعلام هشدار‌‌های مناسب آن
 • تغییران مورد نیاز در اطلاعات پایه جهت تطابق کدهای داخلی مشتریان و کدهای جاری در ساختار اطلاعاتی داخلی (همزمان دو مشتری اصلی در گروه خودرو سازی)
 • ایجاد لاگ از کلیه اطلاعات، مقایسه های انجام شده و رویدادها جهت کنترل های بعدی مورد نیاز

جریان کلی کار در پکیج طراحی شده

دستگاه جمع آوری اطلاعات

نتایج و خروجی های حاصل از اجرای پروژه

اجرای پروژه در بازه زمانی کمتر از 2 ماه از زمان شروع تکمیل و بعد از تست های اولیه و کنترل های لازم، نهایی شد. از مهمترین نتایج حاصل از اجرای کار می توان به موارد ذیل اشاره کرد

 • سادگی و سرعت فرایند که در مجموع هزینه زمانی اضافه شدن این فرایند کنترلی را در حد محدودی حفظ کرد.
 • تحقق عدم مغایرت صد در صدی در کالاهای ارسالی
 • پوشش نیاز دو مشتری اصلی (با وجود ساختارهای اطلاعاتی متفاوت)