• تلفن051-35410528
  • ایمیلinfo@plinfotec.ir
  • آدرسمشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، اندیشه 5، دانش 4، شماره 666
  • ساعتهای آزادساعات کاری 15:00-07:00
  • تلفن051-35410528
  • ایمیلinfo@plinfotec.ir
  • آدرسمشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، اندیشه 5، دانش 4، شماره 666
  • ساعتهای آزادساعات کاری 15:00-07:00

هوش تجاری

فرآیند تبدیل داده‌های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی که به مدیران سازمان کمک میکند تا تصمیمات خود را سریع‌تر و بهتر اتخاذ و بر اساس آن،عملکرد درست و سنجیده‌ای از خود نشان دهند.